Anasayfa
18 Ocak 2022 ( 3783 izlenme )
Reklamlar

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Okunuşu: "Allâhümme fâlikal ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veşşemse velkamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minelfakri ve emtiğnî bisem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)
Okunuşu: “Allahumme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Ali İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:Okunuşu: Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’lfatihin.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (elA’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb.

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayeti ilâhiyyeye nail olması umulur.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SINIRA DAYANAN ÇEKİRGE SÜRÜSÜ KITLIK RİSKİ TAŞIYOR YAZIKLAR OLSUN SANA..İŞTE O BAŞKAN. PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED’İN (AS) EN ÇOK KORKTUĞU ŞEY Ve Çin V'irisü Kimin Yaydığını buldu bakın ne intikam alacak